MLTECH tập trung vào học tập, nghiên cứu và thử nghiệm thực hành để khám phá và thể hiện lời hứa của Internet of Things. Chúng tôi cung cấp nền tảng IoT cho sự đổi mới của riêng bạn. Chúng tôi cung cấp giải pháp cho các thiết bị được kết nối IoT, thu thập dữ liệu, cổng IoT ... Các lĩnh vực ứng dụng bao gồm: Nông nghiệp, Tự động hóa gia đình, Công nghiệp, Hậu cần.

 
Tư vấn ngay