MLTECH cung cấp các giải pháp hệ thống oDooh (Ngoài nhà theo yêu cầu kỹ thuật số) - hệ thống quảng cáo thông minh với giao diện người dùng tương tác và phát triển các tính năng dựa trên yêu cầu của khách hàng.

 
Tư vấn ngay