MLTECH có kinh nghiệm trong nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các sản phẩm Power Electronics trong các hệ thống năng lượng mặt trời, bộ chuyển đổi điện lưới, trình điều khiển động cơ và các giải pháp quản lý năng lượng chung.

 
Tư vấn ngay